Over de Novumdag

© Twowork.nl

Elke dinsdag volgen klas 1 en 2 geen gewone lessen, maar hebben ze een Novumdag. Deze Novumdag biedt ruimte voor verbreding en verdieping. Dit vindt plaats zowel binnen als buiten de bestaande vakken en zowel binnen als buiten de school.

Er is zoveel te leren! Voor sommige onderwerpen is een les niet genoeg om er echt in te komen. Er zijn projecten waarbij het fijner is om er een ochtend, een dag of zelfs meerdere dagen mee bezig te zijn. Ook voor samenwerken en het leren van andere vaardigheden is dan meer ruimte.

Nader toegelicht

“Ad vitam paramus”, wij bereiden ons voor op het leven, is het motto van de school. Al sinds het begin van Novum zijn er vakoverstijgende projecten en Novumdagen om leren in de echte wereld en contextleren mogelijk te maken. In de 21e eeuw wordt het steeds belangrijker om je bepaalde vaardigheden, buiten de schoolvakken om, eigen te maken. De wekelijkse Novumdag biedt hiervoor gelegenheid. Op de Novumdag zul je meer vrijheid voelen om, in vaktermen, ‘in flow’ te raken en tot dieper leren te komen. Wij starten er dit jaar in klas 1 en 2 mee, met de bedoeling het door te zetten tot en met klas 6.

Meer informatie over Gymnasium Novum vind je op https://www.gymnasiumnovum.nl

© Twowork.nl