Leren programmeren met Artificial Intelligence

Een experiment om te onderzoeken hoe je AI kunt gebruiken om te helpen bij specifieke schooltaken.