Klas 4A

Jaaroverzicht

Datum Ochtend Middag
26 september 2023
Week 6 / 39
Organisatoren: HEK , SCH Begeleider: HRS
3 november 2023
Week 11 / 44
Organisatoren: MLL , HEK Begeleider: CAS
7 november 2023
Week 12 / 45
Organisatoren: NYS , VMT Begeleider: SMH Organisator: HRS Begeleider: SPS
22 januari 2024
Week 23 / 04
Organisator: WNU Begeleider: WNU
23 januari 2024
Week 23 / 04
Organisator: HEK Begeleider: GNRVG
4 april 2024
Week 33 / 14
Organisatoren: MLL , HRS Begeleider: HRS