Theatersportbattle

DAG KOMT TE VERVALLEN Theatersport is een vorm van improvisatietheater waarbij teams tegen elkaar strijden. De strijd gaat om snelheid, originaliteit, creativiteit en samenwerken. Je volgt workshops in theatersport en aan het eind van de dag is er een afsluitende battle tegen alle andere groepen. Er zijn prijzen te winnen!