Diversiteit en inclusiviteit

De termen diversiteit en inclusiviteit staan de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Ook op het Novum willen we er graag aandacht aan besteden. Op een Novumdag dus!