Entartete Kunst

Tijdens het Hitler-regime was er een schijnbaar heldere definitie van verantwoorde kunst. Iedere kunstenaar die niet voldeed aan die inhoudelijke, formele en functionele eisen werd entartet verklaard. Dat betrof vooral kunstenaars uit de avant-garde. Maar bij nadere bestudering van de Entartete Kunst blijkt dat die ogenschijnlijk heldere criteria helemaal niet zo duidelijk waren. Vandaag gaan jullie zelf onderzoek doen naar Entartete Kunst.