Positieve groepsvorming 2

Tijdens deze Novumdag gaan we aan de slag met verschillende mentorzaken die allemaal te maken hebben met een goede sfeer in de klas: iemand blij maken, respect, groepsdruk, pesten voorkomen, omgaan met conflicten en discriminatie. We werken veel met rollenspellen, zodat je ook ervaart wat je kunt bijdragen aan een positieve sfeer in de klas.