Klas 2E

Jaaroverzicht

Datum Ochtend Middag
30 augustus 2022
Week 2 / 35
Organisatoren: MLL , SCH Begeleider: MLL 011 Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: GTL 007
6 september 2022
Week 3 / 36
Organisatoren: VLT , END Begeleider: LEM 055 Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: GTL 008
13 september 2022
Week 4 / 37
Organisator: WER Begeleider: HUL 011 Organisatoren: NYS , GRG Begeleider: ROL 008
20 september 2022
Week 5 / 38
Organisatoren: SCH , HUL Begeleider: WIN 008
27 september 2022
Week 6 / 39
Organisator: EYK Begeleider: 003 Organisatoren: HGK , SMH Begeleider: spv
4 oktober 2022
Week 7 / 40
Organisatoren: NYS , GRG Begeleider: ROL 006 Organisator: KSE Begeleider: KSE 011
11 oktober 2022
Week 8 / 41
Organisatoren: GTL , SCH Begeleider: GTL 011
18 oktober 2022
Week 9 / 42
Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: GTL 011
1 november 2022
Week 11 / 44
Organisatoren: HRS , WNU Begeleider: GNROS 011 Organisatoren: GTL , SCH Begeleider: GTL 052
8 november 2022
Week 12 / 45
Organisatoren: END , MTS-2 Zie schema
15 november 2022
Week 13 / 46
Organisatoren: END , MTS-2
22 november 2022
Week 14 / 47
Organisatoren: END , MTS-2
29 november 2022
Week 15 / 48
Organisatoren: LEU , GTK Begeleider: HLK 008 Organisatoren: VLT , LEM Begeleiders: LEM , SOS 055
6 december 2022
Week 16 / 49
Organisatoren: LEU , GTK Begeleider: MNN 005 Organisatoren: SMH , HGK Begeleiders: HGK , HMR
13 december 2022
Week 17 / 50
Organisator: GRG Begeleider: HRS 006
20 december 2022
Week 18 / 51
Organisator: GRG Begeleider: HRS 006
10 januari 2023
Week 21 / 02
Organisatoren: MLL , HEK Organisatoren: KSE , WIN Begeleider: KPR 011
24 januari 2023
Week 23 / 04
Organisatoren: MLL , HEK Organisatoren: VLT , LEU Begeleider: LEM 053
31 januari 2023
Week 24 / 05
Organisatoren: MLL , HEK Organisatoren: VLT , LEU Begeleider: LEU 053
7 februari 2023
Week 25 / 06
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: AKN 120 Organisator: GTL Begeleider: GTL 011
14 februari 2023
Week 26 / 07
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: AKN 201 Organisatoren: HRS , HEI Begeleider: END 008
21 februari 2023
Week 27 / 08
Organisatoren: VLT , KLI Begeleiders: LEM , SOS 055 Organisator: WER Begeleider: END 011
7 maart 2023
Week 29 / 10
Organisatoren: HEK , EYK Begeleiders: TLM , GNHHN 011 Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: LEM 055
14 maart 2023
Week 30 / 11
Organisatoren: HEK , EYK Begeleider: WNU 005
21 maart 2023
Week 31 / 12
Organisatoren: HDD , NWN Begeleider: DIK 006 Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: LEM 152
28 maart 2023
Week 32 / 13
Organisator: HUL Begeleider: WNU 007
4 april 2023
Week 33 / 14
Organisator: HEK Begeleider: 011 Organisatoren: MTS-2 , STS Begeleider: KLI 008
11 april 2023
Week 34 / 15
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: LEM 052
18 april 2023
Week 35 / 16
Organisatoren: STD , CIR Begeleiders: MLL , 008
9 mei 2023
Week 38 / 19
Organisator: HGK Begeleider: GTL 008
16 mei 2023
Week 39 / 20
Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleider: LEM 050
23 mei 2023
Week 40 / 21
Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleider: END 003
30 mei 2023
Week 41 / 22
Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleider: KLI 055
6 juni 2023
Week 42 / 23
Organisator: HUL Begeleider: WIN 011 Organisatoren: SMH , HGK Begeleider: HGK
13 juni 2023
Week 43 / 24
Organisator: WER Begeleider: TLM 009 Organisatoren: VLT , LEM Begeleiders: HMR , SOS 055
27 juni 2023
Week 45 / 26
Organisatoren: BEA , GTL Begeleider: GTL 011
29 juni 2023
Week 45 / 26
Organisatoren: HUL , GOE Begeleider: MLL 052
30 juni 2023
Week 45 / 26
Organisatoren: HUL , GOE Begeleider: GOE 102