Planning in uitvoering 3.1

Op deze dag ga je aan de slag met je eigen (studie)planning en voer je deze uit. Deze dag grijpt ook terug op het dagdeel Reflectie 3.1, want je zult je executieve vaardigheden nodig hebben vandaag.