Draco dormiens

Stans missus, vice versa, stante pede, deo volente.... versla het monster dat participium heet