Reflectie 3.1

Dit dagdeel staat in het teken van ontwikkeling. Je gaat nadenken over "wie ben ik?", "waar sta ik nu?" en "waar wil ik naartoe?" Je denkt hier zelf over na, maar ook in een groepje ga je aan de slag. Je krijgt een helder beeld van jouw ontwikkelde en nog te ontwikkelen eigenschappen.