Politiek & actualiteit: Oekraïne en de gemeenteraad(sverkiezingen)

Uiteraard (dat hoort bij actualiteit) zijn 'we' ingehaald door de harde werkelijkheid: het is oorlog. Vanzelfsprekend moet dat ook aan de orde komen. Dit conflict gaan we bekijken. Woensdag gaan jullie er met een echte deskundige nog verder op in. Vorige week waren de gemeenteraadsverkiezingen. Daar gaan we ons eens even flink in verdiepen. We kijken ook naar landelijke, provinciale verkiezingen en misschien ook verkiezingen voor het Europese Parlement.