Klas 2E

Jaaroverzicht

Datum Ochtend Middag
7 september 2021
Week 2 / 36
Organisatoren: MLL , SCH Begeleider: MLL 011 Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: GTL 008
14 september 2021
Week 3 / 37
Organisatoren: HGK , SMH Begeleider: HGK Veld Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: GTL 008
21 september 2021
Week 4 / 38
Organisatoren: EYK , SMH Begeleiders: , GTL 002
28 september 2021
Week 5 / 39
Organisatoren: SCH , HUL Begeleider: GTL 008
5 oktober 2021
Week 6 / 40
Organisator: WER Begeleider: GTL 056 Organisator: KSE Begeleider: KSE 011
12 oktober 2021
Week 7 / 41
Organisatoren: GTL , SCH Begeleider: GTL 050
26 oktober 2021
Week 9 / 43
Organisatoren: GTL , BEA Begeleider: GTL 008
2 november 2021
Week 10 / 44
Organisatoren: SMH , HGK Begeleiders: HGK , ext Organisatoren: GTL , SCH Begeleider: SCH 010
9 november 2021
Week 11 / 45
Organisatoren: END , MTS-2 Begeleider: HGK atri
16 november 2021
Week 12 / 46
Organisatoren: END , MTS-2 Begeleider: HGK sph1
23 november 2021
Week 13 / 47
Organisatoren: END , MTS-2 Begeleider: HGK 120
30 november 2021
Week 14 / 48
Organisatoren: LEU , GTK Begeleider: 056 Organisatoren: NYS , GRG Begeleider: ROL 120
7 december 2021
Week 15 / 49
Organisatoren: LEU , GTK Begeleider: 011 Organisatoren: NYS , GRG Begeleider: ROL 120
14 december 2021
Week 16 / 50
Organisator: GRG Begeleider: JSS 006
21 december 2021
Week 17 / 51
Organisator: GRG Begeleider: HRS 006
11 januari 2022
Week 20 / 02
Organisatoren: KSE , WIN Begeleider: WIN 011 Organisator: NWD Begeleider: GTL 152
1 februari 2022
Week 23 / 05
Organisator: GTL Begeleider: 005 Organisatoren: MLL , HEK
8 februari 2022
Week 24 / 06
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: AKN 120 Organisatoren: MLL , HEK
15 februari 2022
Week 25 / 07
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: AKN 120 Organisatoren: MLL , HEK
22 februari 2022
Week 26 / 08
Organisator: WER Begeleider: 011 Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: 151
8 maart 2022
Week 28 / 10
Organisatoren: HEK , EYK Begeleider: EYK 011 Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: 152
15 maart 2022
Week 29 / 11
Organisatoren: HEK , EYK Begeleider: WNU 008
22 maart 2022
Week 30 / 12
Organisatoren: HDD , NWN Begeleider: HDD 011 Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: 152
5 april 2022
Week 32 / 14
Organisatoren: VLT , KLI Begeleider: 005
12 april 2022
Week 33 / 15
Organisatoren: STD , CIR Begeleider: 009
19 april 2022
Week 34 / 16
Organisator: HUL Begeleiders: , 152
10 mei 2022
Week 37 / 19
Organisator: HEK Begeleider: NLL 011
17 mei 2022
Week 38 / 20
Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleider: 002
24 mei 2022
Week 39 / 21
Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleider: 151
31 mei 2022
Week 40 / 22
Organisator: NWD Begeleider: 050 Organisatoren: VLT , MTS-2 Begeleider: NTM 005
7 juni 2022
Week 41 / 23
Organisator: HUL Begeleider: KSE 012 Organisator: STS
14 juni 2022
Week 42 / 24
Organisator: STS Organisatoren: SMH , HGK Begeleider: NWD spv