Misleiding, Macht en Manipulatie 2

Op deze dag gaan we een actualiteit van meerdere kanten bekijken.