Politiek en de actualiteit

We gaan in op een actualiteit. We bekijken deze op verschillende manieren. Kernwoorden zijn politiek en maatschappij.