Ordening en evolutie 1: Naturalis

Op wat voor manieren kun je een groep organismen indelen in verschillende groepen? Kijk je naar de vacht, de kleur, het aantal poten? Hoe zou jij dat doen en hoe doen biologen dat? Je leert over het taxonomiesysteem in de biologie en maakt een determineertabel van je eigen klas. Ook gaan we op excursie naar Naturalis.