Klas 1A

Jaaroverzicht

Datum Ochtend Middag
7 september 2021
Week 2 / 36
Organisatoren: VLT , END Begeleider: END Lokaal 003 Organisatoren: EYK , HEK Begeleider: HEK Lokaal 004
14 september 2021
Week 3 / 37
Organisatoren: END , GRG Begeleider: END Lokaal 003
21 september 2021
Week 4 / 38
Organisatoren: HSK , END Begeleider: END Lokaal 003
28 september 2021
Week 5 / 39
Organisatoren: MLL , ROL Begeleiders: END , MLL Lokaal 101 Organisatoren: HSK , AKN
5 oktober 2021
Week 6 / 40
Organisatoren: JSS , NER Begeleiders: NER , HUL Lokaal 008
12 oktober 2021
Week 7 / 41
Organisatoren: NER , VAT Begeleider: NER Lokaal 008
26 oktober 2021
Week 9 / 43
Organisatoren: HEK , EYK Begeleiders: EYK , STS Lokaal 002 Organisator: VLT Begeleider: END Lokaal 052
2 november 2021
Week 10 / 44
Organisatoren: KLI , HLL Begeleiders: KLI , DYF Lokaal 151 Organisatoren: MLL , HLL Begeleider: END Lokaal 002
9 november 2021
Week 11 / 45
Organisator: WNU Begeleider: WNU Lokaal 010 Organisatoren: NYS , GRG Begeleider: ROL Lokaal 006
16 november 2021
Week 12 / 46
Organisatoren: KLI , HLL Begeleider: STS Lokaal 010
23 november 2021
Week 13 / 47
Organisatoren: KLI , HLL Begeleider: STS Lokaal 010 Organisator: GTL Begeleider: GTL Lokaal 006
30 november 2021
Week 14 / 48
Organisatoren: MLL , HLL Begeleider: END Lokaal 003 Organisator: GTL Begeleider: GTL Lokaal 005
7 december 2021
Week 15 / 49
Organisatoren: HLL , KLI Begeleider: KLI Lokaal 151 Organisatoren: HDD , HLL Begeleider: HDD Lokaal 004
14 december 2021
Week 16 / 50
Organisatoren: HDD , HEI Begeleider: RTU Lokaal 010 Organisatoren: YPM , MEL Begeleider: GTK Lokaal 050
21 december 2021
Week 17 / 51
Organisator: VLT Begeleiders: YPM , SOS Lokaal 050 Organisatoren: MLL , KSE Begeleider: END Lokaal 009
11 januari 2022
Week 20 / 02
Organisatoren: MLL , NWD Begeleider: END Organisatoren: MLL , KSE Begeleider: END
1 februari 2022
Week 23 / 05
Organisatoren: MLL , KSE Begeleider: SCH
8 februari 2022
Week 24 / 06
Organisatoren: MLL , KSE Begeleider: HEK
15 februari 2022
Week 25 / 07
Organisatoren: HEK , EYK Begeleider: HEK
22 februari 2022
Week 26 / 08
Organisatoren: HSK , MLL Begeleider: MLL
8 maart 2022
Week 28 / 10
Organisatoren: NYS , AKN Begeleider: FUN
15 maart 2022
Week 29 / 11
Organisatoren: HSK , SCH Begeleider: MLL