Jaaroverzicht

Datum Ochtend Middag
17 november 2020
Week 12 / 47
Organisatoren: SCH , HEK Begeleider: LEM Organisatoren: GTK , VAT Begeleider: GTK
24 november 2020
Week 13 / 48
Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , END , GNDHN , MCA , KLA , NER Organisatoren: HSK , STN Begeleider: STN
1 december 2020
Week 14 / 49
Organisator: HEK Begeleider: KLA Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: KLA , VLT , END , MCA , GNDHN
8 december 2020
Week 15 / 50
Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , GNDHN , END Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: ZGE-2
15 december 2020
Week 16 / 51
Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: ZGE-2 Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , END , GNDHN
5 januari 2021
Week 19 / 01
Organisatoren: HLL , VLT Begeleider: HLL Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: AKN
12 januari 2021
Week 20 / 02
Organisatoren: HEI , MTS-2
19 januari 2021
Week 21 / 03
Organisator: HSK
2 februari 2021
Week 23 / 05
Organisatoren: HEI , MTS-2