Quomodo... Latijn leren

Help! Er zijn veel leerlingen in klas 1 die Latijn zo moeilijk vinden dat ze bijna gaan afhaken. We moeten iets doen om ze te helpen! Uitleg van de docent is natuurlijk nodig, maar blijkbaar niet genoeg. We hebben ervaringsdeskundigen nodig: jullie.