Globalisering: de Rotterdamse haven & China

In het eerste programmaonderdeel onderzoek je de positie die de Rotterdamse haven inneemt in de wereld. In het tweede deel ga je op zoek naar de opkomst van China in de wereldeconomie waarin je de voor- en nadelen van de Chinese activiteiten onderzoekt.