Novumdagen 2020 - 2021

Jaaroverzicht

Datum Groep Ochtend Middag
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 1A Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: SCH
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 1B Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: HDD
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 1C Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: TRM
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 1D Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: AKN
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 1E Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: MLL
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 1F Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: NYS
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 2A Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , END , GNDHN , KLA , MCA Organisatoren: GTK , VAT Begeleider: GTK
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 2B Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , MCA , END , GNDHN , KLA Organisatoren: GTK , VAT Begeleider: COS
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 2C Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , MCA , END , GNDHN , KLA Organisator: HEK Begeleider: HEK
24 november 2020
Week 13 / 48
Klas 2D Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , END , GNDHN , MCA , KLA , NER Organisator: HSK Begeleider:
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 1A Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: SCH
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 1B Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: HDD
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 1C Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: TRM
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 1D Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: HEK
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 1E Organisatoren: MLL , TRM Begeleider: MLL
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 1F Organisatoren: MLL , TRM Begeleiders: NYS , HSK
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 2A Organisator: HEK Begeleider: KLI Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , MCA , GNDHN , KLA , END
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 2B Organisatoren: HSK , NER Begeleider: NER Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , MCA , END , KLA , GNDHN
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 2C Organisator: HSK Begeleider: GNDHN Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , KLA , MCA , GNDHN , END
1 december 2020
Week 14 / 49
Klas 2D Organisator: HEK Begeleider: KLA Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: KLA , VLT , END , MCA , GNDHN
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 1A Organisatoren: MLL , KLA Begeleider: HLL Organisatoren: HDD , HEI Begeleider: HDD
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 1B Organisatoren: MLL , KLA Begeleider: KLA Organisatoren: HDD , HEI Begeleiders: HEI , MLL
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 1C Organisatoren: MLL , KLA Begeleider: MLL Organisatoren: HDD , HEI Begeleider: NWN
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 1D Organisatoren: SCH , HEK Begeleider: HEK
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 1E Organisatoren: SCH , HEK Begeleider: SCH
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 1F Organisatoren: SCH , HEK Begeleiders: NYS , ROL
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 2A Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , GNDHN , END Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: AKN
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 2B Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , GNDHN , END Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: HSK
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 2C Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , GNDHN , END Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: HLL
8 december 2020
Week 15 / 50
Klas 2D Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , GNDHN , END Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: ZGE-2
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 1A Organisatoren: SCH , HEK Begeleider: SCH
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 1B Organisatoren: SCH , HEK Begeleider: HEK
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 1C Organisatoren: SCH , HEK Begeleider: TRM
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 1D Organisatoren: MLL , KLA Begeleider: HLL Organisatoren: HDD , HEI Begeleider: HDD
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 1E Organisatoren: MLL , KLA Begeleider: KLA Organisatoren: HDD , HEI Begeleiders: MLL , HEI
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 1F Organisatoren: MLL , KLA Begeleider: MLL Organisatoren: HDD , HEI Begeleider: BRM
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 2A Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: AKN Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , GNDHN , END
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 2B Organisatoren: HSK , GOE Begeleiders: HSK , NER Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , GNDHN , END
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 2C Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: KLI Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , GNDHN , END
15 december 2020
Week 16 / 51
Klas 2D Organisatoren: HSK , GOE Begeleider: ZGE-2 Organisatoren: HSK , HEI Begeleiders: VLT , HRM , END , GNDHN
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 1A
Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: MLL
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 1B
Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: KLA
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 1C
Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: TRM
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 1D Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: MLL
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 1E Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: KLA
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 1F Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: TRM
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 2A Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: SCH Organisatoren: HLL , VLT Begeleider: HLL
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 2B Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: HEK Organisatoren: HLL , VLT Begeleider: GNDHN
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 2C Organisatoren: HSK , NER Begeleider: NER Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: SCH
5 januari 2021
Week 19 / 01
Klas 2D Organisatoren: HLL , VLT Begeleider: HLL Organisatoren: MLL , HSK Begeleider: AKN
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 1A Organisator: VLT
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 1B Organisatoren: END , HDD Begeleiders: GNDHN , HEK Organisator: VLT Begeleider: VLT
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 1C
Organisator: VLT Begeleider: VLT
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 1D Organisatoren: KSE , TRM Begeleiders: HDD , GNDHN
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 1E Organisatoren: KSE , TRM Begeleiders: TRM , HEK
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 1F Organisatoren: KSE , TRM Begeleiders: AKN , NYS
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 2A Organisatoren: HEI , MTS-2
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 2B Organisatoren: HEI , MTS-2
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 2C Organisatoren: HEI , MTS-2
12 januari 2021
Week 20 / 02
Klas 2D Organisatoren: HEI , MTS-2
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 1A Organisatoren: KSE , TRM Begeleiders: HDD , GNDHN
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 1B Organisatoren: KSE , TRM Begeleider: TRM
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 1C Organisatoren: KSE , TRM Begeleiders: AKN , NYS
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 1D
Organisator: HSK Begeleider: SCH
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 1E Organisator: VLT Begeleider: VLT
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 1F
Organisator: VLT Begeleider: VLT
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 2A Organisatoren: HSK , NER Begeleider: NER Organisator: HSK
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 2B Organisator: HEK Begeleider: GNDHN Organisator: HSK
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 2C Organisatoren: HLL , VLT Begeleider: HLL Organisator: HSK
19 januari 2021
Week 21 / 03
Klas 2D
Organisator: HSK
2 februari 2021
Week 23 / 05
Klas 2A Organisatoren: HEI , MTS-2
2 februari 2021
Week 23 / 05
Klas 2B Organisatoren: HEI , MTS-2
2 februari 2021
Week 23 / 05
Klas 2C Organisatoren: HEI , MTS-2
2 februari 2021
Week 23 / 05
Klas 2D Organisatoren: HEI , MTS-2
16 februari 2021
Week 25 / 07
Klas 1A Organisator: HSK Begeleider: HEK
16 februari 2021
Week 25 / 07
Klas 1B Organisator: HSK Begeleider: MLL
16 februari 2021
Week 25 / 07
Klas 1C
Organisator: HSK Begeleider: HEK