Waterdag (o.a. sloot)

Vandaag gaan jullie een onderzoek doen naar je eigen watervoetafdruk, de waterkwaliteit van oppervlakte water in het algemeen en de sloten in de omgeving van school in het bijzonder. En dan gaat het om de waterkwaliteit voor de diertjes (en planten) die in de sloot leven. Na een aantal onderzoekjes kun je een conclusie trekken.