Une belle histoire

Op deze dag herschrijf je een toneelstuk en leer je een zogenaamde 'paraphrase' maken. Je hebt hier niet alleen je kennis van het Frans voor nodig, maar zeker ook veel creativiteit.