Sex matters!

Bij Sex Matters laat de workshop op een veilige en positieve manier zien dat gender en gendernormen van invloed zijn op zowel je identiteit, als je seksualiteit en op de verschillen in het omgaan met wensen en grenzen.