Quomodo… Latijn leren

Help! Latijn is zo’n moeilijk vak dat veel leerlingen in klas 1 nu bijna gaan afhaken. We moeten iets doen om ze te helpen! Uitleg van de docent is natuurlijk nodig, maar blijkbaar niet genoeg. We hebben ervaringsdeskundigen nodig: jullie.