PWS- Van Probleemstelling naar Onderzoeksvoorstel

We gaan door met PWS na de startdag op 17 jan. Er zit dus al een lange tijd tussen en er moet een inhaalslag gemaakt worden. We gaan daarom nu van probleemstelling naar onderzoeksvoorstel. Wat hieronder wordt verstaan staat in Handleiding en in mijn laatste twee mails aan 5V.