Orange the world

Een dag(deel) over "Stop Geweld tegen Vrouwen". De internationale campagne ‘Orange the World‘ vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Op 25 nov vindt de aftrap van deze jaarlijkse actie ("Orange the World") plaats, fysiek en online. We willen dit thema graag bespreekbaar maken op deze dag.