LOB Vakkenvoorlichting 3V

Op deze dag krijg je meer informatie over vakken die je kunt kiezen in de bovenbouw.