Leerjaar 5 Wiskunde A leerlingen: Optimaliseren (ochtend)

In het examenprogramma voor wisA staat dat we aan de slag moeten met datasets. Dit kan leuker en fijner dan we voorheen deden, voor zowel de leerlingen als de docenten. En wat heeft dit te maken met optimaliseren? Of wat is dat eigenlijk? Optimaliseren is een concept in de wiskunde, waarbij je probeert een zo optimaal mogelijke situatie te creƫren: b.v. een zo groot mogelijke verpakking met zo min mogelijk materiaal. Wij bekijken andere situaties en doen dit aan de hand van Google Sheets.